วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

นิทานจริงๆนะ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  
เมื่อครั้งที่พระเจ้าสร้างโลก


พระองค์มีถุงหนังใบใหญ่เอาไว้ใส่ ของวิเศษต่างๆมากมาย  
พระองค์เริ่มต้นด้วยการ สร้างมหาสมุทร ทั้ง  7 
โดยหลักของการวางของวิเศษ พระองค์จะต้องวางทั้ง  
ของดีและของไม่ดี คู่กันไป  

เพื่อไม่ให้ประเทศหนึ่งประเทศใด  
สมบูรณ์ไปกว่าประเทศอื่นๆ

ทรง เอาเทือกเขาร็อกกี้ น้ำตกไนแองการ่า วางไว้ให้อเมริกา  
แล้วก็เอาทะเลทรายอริโซน่า กับพายุทอนาโดวางไว้ด้วย  

เอาป่าอเมซอน วางไว้ให้บราซิล ทรงเอาไข้ป่า วางไว้ให้ด้วย  

เอาขั้วแม่เหล็กโลก วางไว้ให้แคนาดา  
แต่ก็ทรงเอาความหนาวเย็นวางไว้ให้  เอาเทือกเขาหิมาลัย  
ให้ธิเบตกับเนปาล เพื่อเป็นปราการกั้นข้าศึก  
แต่ก็เอาความเบาบางของอากาศ และความแห้งแล้งไว้ให้  

ทุกประเทศจะได้ของคู่กันแบบนี้ ทั้งหมด  
......  จึงไม่มีประเทศใดน้อยหน้ากว่ากัน  


คราวนี้ พระองค์ทรงลืมประเทศ รูปขวานเล็กๆ ทางแหลมอินโดจีน  
ทรงสะพายถุงวิเศษ แล้วก้าวข้ามเขาหิมาลัยไป  
แต่ด้วยความที่เขาสูงชันมาก  
เทือกเขาได้เกี่ยวถุงของพระเจ้าขาด  

ข้าวของที่ดีๆ ที่เตรียมเอาไว้ให้ประเทศอื่นๆ  
เช่น ชายหาดสวยๆ ผืนดินอุดมสมบูรณ์  


ศิลปะวัฒนธรรมดีๆ อาหารอร่อยที่สุ ดในโลก  
ดอกไม้ ผลไม้ ชายทะเล ก็เทไปกองรวมกันที่  
--- 
ประเทศไทยหมด ---  


ว้า !! แย่แล้ว พระเจ้า ทรงคิดว่า ประเทศนี้   ท่าทางต้องเจริญกว่าประเทศอื่นๆ ทั้งหมดแน่นอน 


 พระเจ้าทรงมองหาภัยธรรมชาติที่จะมาถ่วงดุล แต่สายเสียแล้ว  
พระองค์ทรงเอาภูเขาไฟ กับแผ่นดินไหว ให้ญี่ปุ่นไปแล้ว  
ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ ประเทศอื่นๆ  
จะมาฟ้องร้องพระองค์ได้ว่า พระองค์ไม่ยุติธรรม   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น