วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

น้ำตกไทรโยค


น้ำตกไทรโยคน้อย  (เขาพัง)
             อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนสาย
กาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ) กิโลเมตรที่ 46 เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจัง
หวัดกาญจนบุรี บริเวณน้ำตกมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน
ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมจะมีน้ำมาก ในอดีตเมื่อ พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสบริเวณน้ำตกไทรโยค นอกจากนี้
บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อยยังได้มีการนำหัวรถจักรไอน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาตั้ง
ไว้เพื่อรำลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่สร้างผ่านบริเวณหน้าน้ำตกเข้าสู่ประเทศ
พม่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดขบวนรถไฟสายน้ำตก พานักท่องเที่ยวไปชมน้ำ
ตกแห่งนี้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
 
 

น้ำตกไทรโยคน้อย อยู่ที่อำเภอไทรโยค เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นน้ำตกชั้นเดียว อยู่ติดกับถนนสายกาญจนบุรี - ทองผาภูมิ ( ทางหลวงหมายเลข 323 ) เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน ต้นกำเนิดเป็นน้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตามลำธารเล็กๆไหลตกลงที่ผาหินปูนแผ่กระจายไปตามพื้น
เขาลาดเอียงภายใต้ร่มเงาของพันธุ์ไม้นานาชนิด ในลำธารมีต้นกกขึ้นอยู่กระจัดกระจาย นับเป็น
บรรยากาศที่ชวนให้ไปสัมผัสอีกแห่งหนึ่ง
น้ำตกไทรโยคใหญ่   อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติไทรโยค ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นน้ำตกที่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย แยกเป็น 2 แพร่ง ส่วนที่อยู่ทางตอนเหนือเป็น
น้ำตกขนาดกลางชั้นเดียว รองรับด้วยชั้นหินสลับกันเป็นชั้นๆมีความสูงประมาณ 8 เมตรทางด้านใต้
เป็นน้ำตกที่มีความสูงมากกว่าสายน้ำที่พุ่งตกลงมากระเซ็นสู่ลำแควน้อย เราสามารถชมทัศนียภาพ
ของน้ำตกไทรโยคได้โดยการเดินข้ามสะพานแขวนไปยังฝั่งตรงข้ามหรือโดยทางน้ำในฤดูหนาวนัก
ท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัสบรรยากาศ ของความหนาวเย็นแห่งสายน้ำและขุนเขา ผ่านน้ำตกมีเสน่ห์ชวน
ให้หลงไหลยิ่งนัก


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น